Dinges

Bureau Dinges
Mieke Dings
Waaldijk 33
6677 MB Slijk-Ewijk
(m): 06-18451792

home projecten info
Bureau Dinges onderzoekt, schrijft, organiseert en adviseert op het gebied van (landschaps)architectuur en stedenbouw.

De hedendaagse stad en het Nederlandse landschap vormen haar werkterrein.
Idealen in beton (2004)
Organisatie studiereis door Midden- en Oost-Europa en redactie boek met Cor Wagenaar in opdracht van Fonds BKVB

Vijftien jaar na de val van de muur en het definitieve einde van de Europese tweedeling, maakt Europa nog steeds een gespleten indruk, de toetreding van verschillende Oost-Europese landen tot de Europese Unie ten spijt. Ruim veertig jaar socialisme in Centraal- en Oost-Europa heeft diepe sporen achtergelaten in Europa. De culturele fixatie van de landen in Midden- en Oost-Europa op Rusland na 1945 staat tegenover de oriëntatie van West-Europa op de Verenigde Staten. Hoewel de polarisatie in politieke en militaire zin tot het verleden van de Koude Oorlog behoort, is de culturele overheersing vanuit het westen alomtegenwoordig. Is er nog sprake van een gezamenlijke cultuur in het 'Europese Huis', of zijn Oost en West van elkaar vervreemd geraakt?

Meer informatie over het boek is verkrijgbaar via NAiboekverkopers.

Foto: Dinges is...in Midden- en Oost-Europa