Dinges

Bureau Dinges
Mieke Dings
Waaldijk 33
6677 MB Slijk-Ewijk
(m): 06-18451792

home projecten info
Bureau Dinges onderzoekt, schrijft, organiseert en adviseert op het gebied van (landschaps)architectuur en stedenbouw.

De hedendaagse stad en het Nederlandse landschap vormen haar werkterrein.
Tussen tent en villa. Het vakantiepark in Nederland 1920-nu (2015) Onderzoek, tekst en beeld voor boekversie van gelijknamigeproefschrift
Ontwerp en politiek / Design and Politics (2009) Onderzoek, tekst en beeld voor historisch perspectief relatie ontwerp en politiek 1900-nu NL28 Olympisch vuur (2008) Verschillende interviews voor boek over ontwerp en (Olympische) sport
de STAD (2006) Tekst en redactie van boek dat in 26 verschillende teksten de stad belicht Utopia of the present (2005/2006) Samenstelling en tekst tentoonstelling over Team 10 in NAi Belvedere.nu (2010) Onderzoek en tekst voor 'eindboek' Belverdere (behoud door ontwikkeling)
Allerlei artikelen voor Blauwe Kamer, S&RO, Archined enzovoorts (2003-nu) Verschillende artikelen, interviews Dorp+ (2007/2008) onderzoek en tekst voor de handreiking dorpseigen uitbreiden Architectuur als noodzaak (2010) Beeldredactie voor boek als afsluiting van tentoonstelling in NAi
De Moskee (2009) Interview en teksten voor boek over de Moskee in Nederland Zien is weten (2006) Samenstelling en tekst Nederlandse inzending Biënnale Venetië Idealen in beton (2004) Organisatie studiereis door Midden- en Oost-Europa en redactie boek
Foto: Dinges is...in Eldorado